EN KR CN

Một "khuôn mặt" GATE FLOOR mới đã ra đời!

1F GATE

毎日がヨーロッパのクラブさながらのハウスミュージックが流れるフロアとし、入り口からお客様をワクワクさせるような期待の気持ちにさせることでしょう。

Mỗi ngày là một tầng mà âm nhạc trong nhà chảy như một câu lạc bộ châu Âu, và nó sẽ khiến bạn cảm thấy phấn khích từ lối vào.

TIN TỨC

GIRAFFE JAPAN
×
『Ploom TECH』 / 『Ploom TECH+』

Cùng với Ploom TECH / Ploom TECH+ loại nhiệt thấp không có mùi khói thuốc lá
loại nhiệt thấp không có mùi khói thuốc lá
Chúng tôi sẽ làm việc để tạo ra một sàn thoải mái và ấm cúng không khói thuốc.

Hướng dẫn khu vực hút thuốc

Trên sàn GATE 1F, chỉ có thể sử dụng Ploom TECH / Ploom TECH +.

Sản phẩm Ploom để thưởng thức

Các trang mạng xã hội